Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία καθαρίζεται το εσωτερικό του δοντιού.

Στην περίπτωση που στο εσωτερικό του δοντιού ο πολφός (αγγεία και νεύρα) είναι ζωντανός, με την ενδοδοντική θεραπεία αφαιρείται. Στην καθημερινότητα η οδοντιατρική αυτή πράξη είναι γνωστή με τον όρο ‘απονεύρωση’.

Υπάρχει όμως και μια μεγάλη κατηγορία δοντιών, στα οποία ο πολφός (νεύρο) έχει νεκρωθεί και στη θέση του έχουν εγκατασταθεί μικρόβια. Σε αυτή την περίπτωση που στο δόντι δεν υπάρχει πια νεύρο, στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι να απομακρυνθούν τα μικρόβια από το εσωτερικό του δοντιού, διότι αυτά προκαλούν και συντηρούν φλεγμονές στην άκρη της ρίζας ή των ριζών του.

Η πιο συνηθισμένη αιτία που οδηγεί ένα δόντι στην ενδοδοντική θεραπεία είναι η τερηδονα. Όταν η τερηδόνα προχωρήσει σε βάθος επηρεάζει τον πολφό (αγγεία και νεύρα) του δοντιού, ο οποίος αρχίζει να φλεγμαίνει και ο ασθενής να πονάει. Σε αυτή την περίπτωση ο πόνος είναι πολύ οξύς, χειροτερεύει με το κρύο ή με το ζεστό και συχνά είναι πολύ έντονος τη νύχτα στην κατάκλιση. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένο ο ασθενής να μην μπορεί να ξεχωρίσει από ποιό δόντι προέρχεται ο πόνος, καθώς αυτός αντανακλά στην άλλη γνάθο ή σε άλλο σημείο της ίδιας γνάθου. Τέλος, μπορεί ο πόνος να μην εκδηλώνεται καθόλου μέσα στο στόμα, αλλά με τη μορφή ημικρανίας ή ωταλγίας (πόνου στο αυτί).

Άλλες φορές, η τερηδόνα προχωράει χωρίς ιδιαίτερα αρχικά συμπτώματα και οδηγεί στη νέκρωση του πολφου. Ένα δόντι με νεκρό πολφό έχει πάντα στην άκρη της ρίζας του φλεγμονή (απόστημα). Η φλεγμονή αυτή είναι μια χρόνια κατάσταση , η οποία όμως περιοδικά μπορεί να γίνεται οξεία και να εκδηλώνεται με πολύ έντονο πόνο στο συγκεκριμένο δόντι, που πολλές φορές είναι σφυγμώδης (ακολουθεί τον κτύπο της καρδιάς). Αν η κατάσταση αφεθεί αθεράπευτη, μπορεί να συνεχιστεί και μετά από 1-2 μέρες να παρουσιαστεί οίδημα (πρήξιμο) εντοπισμένο ή διάχυτο. Σε αυτή την περίπτωση η λήψη αντιβίωσης βοηθάει στα συμπτώματα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν  θεραπεύει. Αν το απόστημα παραμεινει αθεράπευτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, σταδιακά μεγαλώνει σε μέγεθος και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός συριγγίου στο ούλο του υπαίτιου δοντιού, πράγμα που περιγράφεται από τον ασθενή σαν ένα σπυράκι απο το οποίο βγαίνει πύον.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού είναι η μόνη λύση.

Η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας είναι μια διαδικασία με την οποία γίνεται εκ νέου καθαρισμός του εσωτερικού δοντιών που έχουν παλαιότερα απονευρωθεί αλλά έχουν συμπτώματα ή ακτινογραφικά παρουσιάζουν αποστήματα. Η διαδικασία της επανάληψης είναι δυσκολότερη, διότι μπορεί κατά την πρώτη θεραπεία να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις ρίζες. Για το λόγο αυτό οι επαναλήψεις των ενδοδοντικών θεραπειών γίνονται συνήθως από ειδικούς ενδοδοντολόγους με τη χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.

Η ακρορριζεκτομή είναι μια μικρη χειρουργική επέμβαση στις ρίζες δοντιών στα οποία έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα. Στην επέμβαση αυτή γίνεται χειρουργικός καθαρισμός της φλεγμονής που βρίσκεται στο άκρο της ρίζας κι εν συνεχεία αυτό αποκόπτεται περίπου κατα 3mm και σφραγίζεται με ένα υλικό.

Πονάει το δόντι μου ξαφνικά, τί να κάνω?

Στην περίπτωση ξαφνικού πόνου σε κάποιο δόντι καλό είναι να πάρετε ένα ισχυρό παυσίπονο και να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό. Αποφύγετε να πάρετε αντιβίωση αυθαίρετα, διότι δε βοηθάει σε όλες τις περιπτώσεις οδοντικού πόνου.

Πρήστηκα ξαφνικά, τί να κάνω?

Στην περίπτωση ενδοστοματικού ή εξωστοματικού οιδήματος η λήψη αντιβίωσης είναι πολλές φορές αναγκαία για την ανακούφιση σας μέχρι την οριστική θεραπεία του αιτίου. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα σχήματα αντιβίωσης κατάλληλα και δραστικά, γι’αυτό δεν είναι σωστό να παίρνετε αντιβίωση αυθαίρετα. Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό για να σας εξετάσουμε και να σας συμβουλεύσουμε κατάλληλα.

Θα πονάω κατά τη διάρκεια ή μετά την ενδοδοντική θεραπεία?

Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται με τη βοήθεια πολύ καλής αναισθητοποίησης του δοντιού, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μη νιώθει το παραμικρό.

Μετά την ενδοδοντική θεραπεία και ανάλογα με την αρχική κατάσταση του πολφού, μπορεί να περιμένουμε από πόνο και ευαισθησία του δοντιού κατά τη μάσηση έως και οίδημα. Όλα αυτά είναι φυσιολογικές αντιδράσεις, για τις οποίες, καθώς και για το πώς θα τις αντιμετωπίσετε, θα είστε πλήρως ενήμεροι μετά το τέλος της θεραπείας.

Μετά την ενδοδοντική θεραπεία θα αισθάνομαι το δόντι μου όπως τα άλλα?

Τα δόντια που θεραπεύονται ενδοδοντικά θα πρέπει, μετά το πρώτο διάστημα που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια ευαισθησία, να είναι εντελώς ασυμπτωματικά όπως  τα υπόλοιπα δόντια.

Γίνεται πιο εύθραυστο το δόντι μετά την ενδοδοντική θεραπεία?

Είναι αλήθεια ότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια είναι μηχανικά αποδυναμωμένα. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι ‘ξεραίνονται’ μετά την αφαίρεση του πολφού όπως πιστευόταν παλιά, αλλά στην ίδια τη διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας με την οποία αφαιρείται ενά συνεκτικό κομμάτι του δοντιού που καλύπτει τον πολφό. Έτσι, για να αποφύγουμε πιθανά κατάγματα, θα πρέπει τα δόντια μετά το τέλος της θεραπείας να προστατεύονται με την τοποθέτηση επενθέτου ή στεφάνης (θήκης).

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια αλλάζουν χρώμα?

Παλαιότερα ήταν πολύ συνηθισμένο τα ενδοδονικά θεραπευμένα δόντια να παρουσιάζουν έντονες αλλαγές στο χρώμα τους. Στις μέρες μας, όταν η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται από ειδικούς, αυτό δεν ισχύει, αφενός γιατι τα υλικά που τοποθετούνται μέσα στη ρίζα δε χρωματίζουν, αφετέρου γιατι χρησιμοποιείται ο ελαστικός απομονωτήρας, ο οποίος βοηθάει στον εξαιρετικό καθαρισμό του εσωτερικού του δοντιού με χλωρινούχα υγρά.

Ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι μπορεί να ξαναχαλάσει?

Η τερηδόνα μπορεί να προσβάλει ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι το ίδιο εύκολα με ένα ακέραιο δόντι. Η διαφορά είναι ότι στο ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι λείπει το νεύρο που κανονικά μας προειδοποιεί για την ύπαρξη της τερηδόνας πχ με μια ευαισθησία στο κρύο ή το γλυκό. Έτσι μπορεί η τερηδόνα να προχωρήσει πολύ χωρίς κανένα συμπτωμα. Γι’ αυτό ειναι απαραίτητη η καλή στοματική υγιεινή ακόμα και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, σε συνδυασμό με τακτικό έλεγχο και καθαρισμό των δοντιών από τον οδοντίατρο.

Γιατί είναι καλύτερο η ενδοδοντική θεραπεία να γίνεται από ειδικό ενδοδοντολόγο?

Οι ειδικοί ενδοδοντολόγοι είναι οδοντίατροι που έχουν εξειδικευθεί στην ενδοδοντική θεραπεία. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα την ανατομία του εσωτερικού των δοντιών και τις παρεκκλίσεις της, αλλά είναι και πολύ πιο εξοικειωμένοι στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και εξοπλισμού. Αντί για τα κλασικά εργαλεία χειρός χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα εργαλεία για τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων του δοντιού, ειδικές συσκευές μέτρησης του μήκους των ριζών, ειδικές συσκευές για το γέμισμα των ριζικών σωλήνων με γουταπέρκα και τέλος το οπτικό μικροσκόπιο. Πρόκειται για ειδικό μηχάνημα με το οποίο ο οδοντίατρος μπορεί να βλέπει με μεγέθυνση το εσωτερικό του δοντιού, μέχρι και την άκρη της ρίζας. Έτσι μπορεί να εργάζεται με ακρίβεια σε πολύ δύσβατα σημεία του δοντιού, αυξάνοντας κατά πολύ την επιτυχία της θεραπείας.

Όλα αυτά τα μέσα, σε συνδυασμό και με την εμπειρία του ενδοδοντολόγου, τον βοηθούν να ολοκληρώνει τις ενδοδοντικές θεραπείες με ακρίβεια αλλά και με ταχύτητα, ακόμα και σε μία επίσκεψη.

Μπορεί η ενδοδοντική θεραπεία να ολοκληρωθεί σε μία επίσκεψη?

Σήμερα πιστεύουμε ότι η ενδοδοντική θεραπεία όχι απλά μπορεί, αλλά και πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία επίσκεψη. Προϋπόθεση βέβαια είναι να γίνεται από έμπειρο κλινικό και να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία σωστά. Αν αυτό δε γίνεται, τότε μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2-3 επισκέψεις. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η παλαιότερη τακτική με την οποία η ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρωνόταν μετά από πάρα πολλές επισκέψεις δεν οδηγεί σε καλύτερο , αλλά σε χειρότερο αποτέλεσμα, μιας και στη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος το δόντι μένει με προσωρινό σφράγισμα, με συνέπεια να αναμολύνεται και να κινδυνεύει από κατάγματα κατά τη μάσηση.